Oppsummering av tiltak :

• Syke gjester og ansatte må holde seg hjemme.

• Blir man syk underveis, må den syke avbryte turen og reise hjem.

• Unngå trengsel ved av- og påstigning og at man passerer hverandre unødig. •

•Vurder tiltak for å organisere kø, det er greit å passere hverandre/ stå nærmere i korte tidsrom av gangen.

• Unngå nær ansikt-til-ansikt-kontakt.

Gjester oppfordres til hånddesinfeksjon ved påstigning.

• Plasser antibac ved inngangen av bussen.

• Hyppig renhold av alle utsatte flater.

• Ved bekreftet smittetilfelle, gjennomføres smittevask av bussen og andre områder hvor gjesten oppgir å ha oppholdt seg.

• Legg til rette for å holde anbefalt avstand om bord, men husk også at man må følge avstandsregler ved av og påstigning.

 

Denne veilederen er utarbeidet av Virke Reiseliv og skal gi råd for smittevernfaglig forsvarlig drift av privat turtransport med buss i Norge under covid-19 pandemien.